Femø Kirke


Læs mere om kirken på http://historiskatlas.dk/ - søg på Femø Kirke

Kilde: Familie Journal - Danmarks Kirker, nr. 815

Femø Kirke er viet Sankt Nikolaj, søfolkenes og fiskernes helgen.

Den består af sengotisk kor og skib fra omkring 1500 med lidt senere tårn mod vest og et våbenhus mod syd. Den sengotiske bygning er opført af kløvet kamp iblandet røde munkesten. Det teglhængte pyramidespir er ombygget 1866. I kor og skib er der kort efter opførelsen indbygget krydshvælv, tårnrummets hvælv er oprindeligt. Hele korets østgavl med blændinger er ombygget i 1723.

I kirken er afdækket kalkmalerier fra opførelsestiden. Alterbordet bærer en smukt, unggotisk korbuekrucifiks. Alterkalken fra 1662 bærer en historisk indskirft: "Anno 1659 blef denne kalck og disk plyndret af de svenske fra Femøe kirke, men sognepresten h. Lauritz hansen Capel gjorde sin flid og opsøgte den i Naxskov, hvor den var sold af de svenske, dog i støker hucken, oc blef saa igien paa ny omgjort af kierkewergerne Daniel Iensen og Hans Simensen kierken til gavfn oc brug, som skede anno 1662".

Døbefonten er gotlandsk kalk fra unggotisk tid, og prædikestolen er fra omkring 1580

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbage til Kirker Til top