Rømø Kirke


Læs mere om kirken på  http://historiskatlas.dk/ - søg i søgefeltet på Rømø Kirke

Kilde: Familie Journal - Danmarks kirke, nr. 21

Rømø må, som gammel søfarerbygd, have sin kirke viet til Sankt Clemens, de søfarendes helgen. Den lavloftede, men dog alligevel ret imponerende kirkebygning er rejst i adskillige omgange og efter et mønster, der er vanskeligt at kortlægge i dag.

Kirken kan i hvert fald dateres tilbage til 1514. Den ældste del af bygningen er den vestlige ende af skibet, der er muret af munkesten og havsten. En ældre kirkebygning, som denne del føjede sig til, er forsvundet. Det sengotiske tårn er senere stærkt ombygget.

I perioden mellem 1625 og 1752 er der lavet flere tilbygninger mod nord, mens våbenhuset er føjet til så sent som i forrige århundrede. Den gamle kirkegård med dens særprægede "kommandør-gravsten" er en stemningsfuld og spændende ramme om Rømøs kirke og nok et besøg værd.

En stedlig overlevering vil vide, at rømø-boerne i længst forsvunden tid afgjorde en strid om kirkens beliggenhed ved at skubbe den et stykke mod nord. Præsten lagde en rød hue på jorden ved nordsiden for at markere, hvor langt der skulle skubbes. Det hævdes også, at der engang har været flere kirker på øen. Under en storm i forrige århundrede afdækkedes i klitterne nogle skeletdele, som kunne pege i retning af en kirkegård. Det er dog aldrig fastslået med bestemthed. 


 

 

 

 

 

 

   

 


Til top

Tilbage til danske kirker