Årø Kirke


Til forsiden


Kilde: Familie Journal, Danmarks kirker, nr. 1544

Julekirke står der over døren til Årø Kirke. Fordi den blev taget i brug juleaften 1906, skønt den først officielt indviedes på samme års næstsidste dag.

I højre hjørne ud mod vejen indmuredes en flaske, som indeholder en skrivelse af den bette Lillebæltsøs daværende matador, gårdejer Christian Martensen, der skænkede den jordlod, hvor kirken står og strækker sig mod himlen.

Før den opførtes, forgik kirkelige handlinger på øens skole, mens kisten ved begravelser roedes til fastlandet, hvorfra de mandlige øboere fulgte den de fem kilometer til kirkegården i Øsby, efter at kvinderne havde taget afsked med afdøde ved Kongebroen på Årø Havn.

I kirken hænger en mindetavle over ti øboere, som under første verdenskrig faldt i Rusland, Rumænien og Frankrig, mens Årø endnu var tysk og hørte under Nordschleswig. På kirkegården findes en mindesten over seks tyske soldater, som i januar 1916 forsøgte at komme over Årø Sund til øen. Hvad der helt præcist skete, lader sig ikke fastslå, men soldaterne druknede i det urolig farvand. Ikke alle havde imidlertid sympati for mindesmærket. En dag lå den store vandreblok i hvert fald væltet. Men den genrejstes. Og i et smukt digt tog man mange år senere  stærk afstand for denne krænkelse af de dødes fred.


 


   

Tilbage til Kirker