Bogø Kirke


Til forsiden


Kilde: Familie Journal, Danmarks kirker, nr. 402

Bogø Kirke ligger i Gammelby nær øens nordkyst. Den er et middelalderligt langhus med to sengotiske tilbygninger, tårn og våbenhus. Langhuset har nu helt igennem sengotisk præg, men det deler sig i et ældre afsnit mod vest og et yngre mod øst. De to bygningsafsnit var i det indre adskilt ved en slags triumfbue, der forsvandt omkring reformationstiden. Samtidig fik langhuset fire krydshvælv, hvor det før havde haft bjælkelofter. Sandsynligvis er langhusets vestdel en oprindelig romansk kirkebygning. Våbenhuset er af munkesten med blændingsgavl af Præstø-Næstved-typen. Tårnet, der har samme bredde som skibet, er som dette bæltemuret af kridtkvadere og munkesten indtil langhusets murkrone. Den øverste del er muret af små sten.

På langhusets nordvæg ses rester af sengotisk rankeværk fra omkring 1500, og ved et af vinduerne  en kvindefigur, som nok skal forestille Eva. Bag altertavlen er et kalkmaleri af Veronicas svededug. Altertavlen er ret naiv i bruskbarok, dateret 1655. Prædikestolen er omtrent samtidig. 

Gudstjeneste da jeg besøgte kirken i 2009

Tilbage til Kirker

Til top