Byrum Kirke

 

Opført af munke fra Vitskøl Kloster i 1100-1200-tallet i romansk stil. Kirken er en af Danmarks ældste


Til forsiden

Kilde: Familie Journal, Danmarks kirker nr. 242

Kirken i Byrum på Læsø må betragtes som øens hovedkirke. Alene dens størrelse gør den dominerende - den er udvendig c. 35 m lang. Den består af et langhus med tresidet afslutning mod øst, tårn mod vest samt sakristi og våbenhus mod nord. Hele bygningen er opført af gule munkesten, som nu står rødkalkede.

Langhusets vestlige del er kirkens ældste parti, men bygningen er vanskelig at tidsfæste. Formentlig stammer den fra midten af 1200-tallet. Det sengotiske tårn står med en spidsbue i forbindelse med kirkeskibet. Våbenhus og sakristi er senmiddelalderlige tilføjelser.

Byrum Kirke blev gennemgribende istandsat i 1956-59. Ved den lejlighed fandt man under kirkegulvet i alt 273 mønter, hvoraf de ældste stammer fra Valdemar Sejrs og Christopher den Førstes tid. Samtidig konstateredes det, at kirken var usædvanlig rig på begravelser. Mest iøjnefaldende var, at der ved kirkens nordside var nedsat henved 80 barnekister fra 1600- og 1700-årene. De er nu anbragt i en muret grav i koret.

 

 

 Tilbage til Kirker

Til top