Nyord kirke


Tilbage til kirke

Kilde: Familie Journal, Danmarks kirker, nr. 398

Det lille samfund på Nyord nord for Møn fik sin egen kirke ved indvielsen 16. december 1846. Kirken blev opført af tømrermester Otto Michael Glahn. Den ottekantede bygning med spir i midten, men uden kor, har Frederiksberg Kirke som forbillede. Murene er af gule sten, og på hvert hjørne er rejst en støttepille. Indgangsdøren i vest er forsynet med Christian den Ottendes og dronning Caroline Amalies kronede navnetræk samt årstallet 1846. Kirkens indre har stukloft, der blev ændret noget i 1889, da kirken alligevel fik nyt tegltag. Spiret er fornyet et par gange, sidst i 1924. Bag indgangsdøren er et lavt forrum med bindingsværksvægge. Altertavlen er et gipsrelief efter Thorvaldsens Kristus i Emaus. Døbefonten er af cement.

Kirkeskibet er en model af den svenske galease Christian Maria, som under krigen 1808 strandede på øen. Skibets besætning forlod det for at undgå at falde i fangenskab, hvorefter Nyords lodser kaprede vraget og solgte skib og ladning. Byttet blev delt mellem lodserne og konge
 

 


16. maj 2009 besøgte jeg kirken i silende regn sammen med Peter, Kaj og EddyTilbage til Kirker

                                               

n.