Østerby Havn og Østerby kirke


Til forsidenØsterby Havn, juli 2009Det var vores mål at besøge alle kirkerne på Læsø, da vi besøgte øen i 2009. Desværre var Østerby Kirke ikke åben, så vi måtte nøjes med at se den udefra.


Kilde: Familie Journal, Danmarks kirker, nr. 1531

Skønt så vel regering som øboer spædede godt til, da Østerby Kapel på Læsø opførtes i 1867, var frivillige bidrag velkomne. Også de 200 rigsdaler, som hendes kejserlige højhed, storfyrstinde Maria Feodorovna af Rusland - næstældste datter af Christian IX og gift med den senere zar Alexander 3. - skænkede byggeriet. De gule mursten fra Nibe Teglværk måtte ude på Kattegat omlades fra de større både til fladbundede kåge, da Østerby Havn endnu ikke fandtes.

Med de fleste mænd på langfart var det op til kvinderne at transportere materialerne til kapellet, der de næste 28 år var uopvarmet, så andagtsøgende ved vintertide måtte trampe i gulvet for at holde varmen. Kirketårnet kom først til i 1928. Døbefonten stammer fra den nu lukkede Havnekirke i Vesterø. Og modellen af Trindelen Fyrskib, der hænger under bjælkeloftet, er bygget af en styrmand, som skænkede det til det daværende kapel, der rejstes som afløser for Hals Kirke, der måtte nedlægges på grund af sandflugten.

 Tilbage til Danske kirke

r