Stege Kirke


Kilde: Familie Journal, Danmarks kirker, nr. 1549

Oprindelig hed Stege Kirke på Møn Sct. Hans Kirke. Men hvilken Sct. Hans, der hentydes til, vides ikke med sikkerhed.

Enten Johannes Døberen eller evangelisten Johannes kan dog i katolsk tid have været skytshelgen for rødstenskirken, der byggedes i første halvdel af 1200-tallet, formentlig med Absalons fætter, lens- og høvedsmand Jakob Sunesen, som bygherre. Dengang bestod den af apsis, kor og skib, mens tårnet først senere føjedes til. Efter en påsat brand geopbyggedes og udvidedes kirken i købet af det 15. århundrede, hvad der gjorde den større end de fleste danske købstadskirker.

Nogle mener ligefrem, at den var bestemt til at være domkirke., Af kalkmalerierne daterer de ældste sig til 1300-tallet.

Mens kirkeskibet, en kopi af linjeskibet "Justitia" - viceadmiral Jens Juels flagskib i slaget ved Rügen - er skænket af den norske sømand Hans Larsen, der efter afmønstringen fra "Justitia" byggede skibet, som han måtte betale ti rigsdaler for at få lov at hænge op. På døbefontens kummesider fortæller kridtstensrelieffer de bibelske beretninger om Jesu omskærelse, Jesu dåb samt Jesus, der lader de små børn komme til sig.

 

 

 

 

 


 

Tilbage til Kirker

Til top