Forsiden

Island 2004

Azorerne 2006

Færøerne 2007

 New York 2008

Dubai 2008

Berlin 2009

Grønland 2016

Barcelona 2018

Rom 2019

Restaurant Noma 23. februar 2019

Slanke-kurrejse Swinoujcie 2019

Danske kirker

Knuthenborg    

Nakskov og omegn

Mine hunde     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Parc Güell  


Parken blev påbegyndt i 1900 og åbnet 1926. Læs nogle gode beskrivelser og få nyttige oplysninger på : storbyinfo.dk eller Citytours Barcelona

Parken består dels af en afdeling, hvor man betaler for at komme ind, kaldet "Monumental Zone" og en offentlig park. Da vi ikke kan spå om vejret, havde vi ikke planlagt besøg i parken. Men da vejret denne søndag viste sig fra sin bedste side, besluttede vi at besøge parken. Da der kun bliver lukket 400 ind i "Monumental Zone" hver halve time, var det først muligt for os, at få biller til kl. 18.30. Dette kunne vi ikke rigtig bruge til noget, så vi gik en tur i den offentlige park, som absolut var en stor oplevelse. Vi kiggede ud over "Monumental Zone" fra den offentlige park og blev enige om, at vi nok ikke gik glip af så meget ud over at blande os med flere hundrede mennesker på et forholdsvis lille område.

Park Güell er en afspejling af Gaudís kunstneriske rigdom, som tilhører hans naturalistiske fase (første årti af det 20. århundrede). During this period, the architect perfected his personal style through inspiration from organic shapes. I løbet af denne periode fik arkitekten sin personlige stil gennem inspiration fra organiske former. He put into practice a series of new structural solutions rooted in the analysis of geometry. Han satte en række nye strukturelle løsninger i gang med analyse af geometri. To that, the Catalan artist adds creative liberty and an imaginative, ornamental creation.Til det tilføjer den catalanske kunstner kreativ frihed og en fantasifuld ornamental skabelse. Starting from a sort of baroquism, his works acquire a structural richness of forms and volumes, free of the rational rigidity or any sort of classic premises.Hans værker får en strukturel rigdom af former og mængder, fri for den rationelle stivhed eller enhver form for klassiske lokaler. In the design of Park Güell, Gaudí unleashed all his architectonic genius and put to practice much of his innovative structural solutions that would become the symbol of his organic style and that would culminate in the creation of the (Catalan: ).I designet af Park Güell frigjorde Gaudí hele sit arkitektoniske geni og satte udøvelse af mange af sine innovative strukturelle løsninger, som ville blive symbolet på hans organiske stil, og som ville kulminere i oprettelsen af den hellige families basilikum og udvidelseskirke (Catalansk: Sagrada Familia).

Güell and Gaudí conceived this park, situated within a natural park.Güell og Gaudí udtænkte denne park, beliggende i en naturpark. They imagined an organized grouping of high-quality homes, decked out with all the latest technological advancements to ensure maximum comfort, finished off with an artistic touch. De forestillede sig en organiseret gruppering af huse af høj kvalitet, udsmykket med alle de nyeste teknologiske fremskridt for at sikre maksimal komfort, færdig med en kunstnerisk berøring. They also envisioned a community strongly influenced by , since, in the common elements of the park, they were trying to synthesize many of the political and religious ideals shared by patron and architect: therefore there are noticeable concepts originating from political – especially in the entrance stairway where the are represented – and from – the , originally designed to be a . De forestillede sig også et samfund, der var stærkt påvirket af symbolikken. elements are so important: apparently Güell and Gaudí's conception of the park was also inspired by the of . De mytologiske elementer er vigtige og Güell og Gaudis opfattelse af parken var tilsyneladende også inspireret af Apollo-templet i Delphi

 , after whom the park was named.Parken var oprindeligt en del af et kommercielt mislykket boligsted, ideen om Count Eusebi Güell , hvorpå parken blev navngivet. It was inspired by the English garden city movement ; Det blev inspireret af den engelske havebybevægelse ; hence the original English name Park (in Catalan the name is "Parc Güell"). Derfor er det originale engelske navn Park (på catalansk navnet "Parc Güell"). The site was a rocky hill with little vegetation and few trees, called Muntanya Pelada (Bare Mountain). Stedet var en stenet bakke med lille vegetation og få træer, kaldet Muntanya Pelada (Bare Mountain). It already included a large country house called Larrard House or Muntaner de Dalt House and was next to a neighbourhood of upper-class houses called La Salut (The Health). Det omfattede allerede et stort landsted kaldet Larrard House eller Muntaner de Dalt House og var ved siden af ​​et kvarter af overklassehuse kaldet La Salut (The Health). The intention was to exploit the fresh air (well away from smoky factories) and beautiful views from the site, with sixty triangular lots being provided for luxury houses. Hensigten var at udnytte den friske luft (godt væk fra røgfrit fabrikker) og smukke udsigter fra stedet, med tres trekantede partier til luksushuse. Count Eusebi Güell added to the prestige of the development by moving in 1906 to live in Larrard House. Count Eusebi Güell tilføjede udviklingen af ​​udviklingen ved at flytte i 1906 for at bo i Larrard House. Ultimately, only two houses were built, neither designed by Gaudí. I sidste ende blev der kun bygget to huse, der ikke var designet af Gaudí. One was intended to be a show house, but on being completed in 1904 was put up for sale, and as no buyers came forward, Gaudí, at Güell's suggestion, bought it with his savings and moved in with his family and his father in 1906. [2] This house, where Gaudí lived from 1906 to 1926, was built by Francesc Berenguer in 1904. It contains original works by Gaudí and several of his collaborators. Den ene var beregnet til at være et showhus, men ved at blive færdiggjort i 1904 blev udbudt til salg, og da ingen købere kom frem, købte Gaudí på Güells forslag det med besparelser og flyttede ind hos sin familie og sin far i 1906 . Dette hus, hvor Gaudí levede fra 1906 til 1926, blev bygget af Francesc Berenguer i 1904. Det indeholder originale værker af Gaudí og flere af hans samarbejdspartnere. It is now the Gaudi House Museum (Casa Museu Gaudí) since 1963. In 1969 it was declared a historical artistic monument of national interest. Det er nu Gaudi House Museum Barcelona City History Museum     Santa Maria del Mar      Arc de Triomp     Sagrada Familia      Casa Milá         Casa Battló


 

Ganske givet det smukkeste sted i Barcelona 
 
"Monumental Zone" set ved indgangen
   
En imponerende udsigt over Barcelona 
Parken ligger i meget kuperet landskab Gadesælger i parken
 
Duerne hygger sig. De fritflyvende dværgpapegøjer var lidt sværere at fotografere
Grønt og frodigt overalt
Her ses tydeligt Gaudís sans for det, der er anderledes
En dejlig stemning på en solrig søndag i april
   
Imponerende haveanlæg
   
   
   
   
   
   
  Et blik over "Monumental Zone" 
 
Der er kræset for detaljerne  
Smukke palmer Flotte agaver
Blåregnen i fuld flor  
 
   
      
Skønne farver
En vidunderlig eftermiddag er slut

  Siden opdateret 9. februar 2019

Til Top